Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Prava osoba s poremećajima iz spektra autizma jednaka su pravima sve ostale djece i ljudi, a naglašavamo: pravo na neovisnost, samoopredjeljenje, autonomiju, pravo na zdravstvenu i socijalnu skrb, pravo na obrazovanje i zapošljavanje na jednakoj osnovi s drugima.

Djeca i mladi s autizmom ne smiju se suočiti s diskriminacijom po pitanju prava na obrazovanje. U skladu s njihovim interesima i mogućnostima moraju imati pristup kvalitetnom obrazovanju uz osiguravanje potrebnog modela podrške.

Aspergerov sindrom pripada skupini poremećaja iz spektra autizma. To je neurorazvojni poremećaj s početkom javljanja simptoma u ranom djetinjstvu koji se svrstava u jednu od dvije krajnosti, odnosno u visokofunkcionirajući dio spektra.

Kad je riječ o autizmu Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najviše iskustva ima s mladim ljudima s Aspergerovim sindomom. Na ispitima državne mature, od prve državne mature do danas, bilježimo njihove odlične rezultate. Uz odgovarajuću potporu kojom njihove mogućnosti izjednačavamo s mogućnostima ostalih pristupnika uspješno pristupaju ispitima državne mature, postižu izvrsne rezultate i upisuju studijske programe, uglavnom, u STEM području.