Jučer u 23.59 sati završio je ljetni upisni rok.

Danas 21. srpnja 2010. počinju prijave za polaganje ispita državne mature u jesenskom roku i traju do 25. srpnja u 23.59 sati.

Ispitima u jesenskom roku pristupaju učenici koji su završili  4. razred srednjoškolskoga obrazovanja, a nisu ih položili u ljetnome roku, kao i ostali pristupnici izvan sustava redovnoga obrazovanja koji polažu ispite za upis na visoka učilišta.

Prijave za upis na studijske programe bit će omogućene od 23. srpnja 2010. godine u 12.00 sati, kada će se moći odabrati studijski programi na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon ljetnoga upisnog roka. Studijske programe bit će moguće mijenjati, dodavati ili brisati sve do 17. rujna.

Za detaljne informacije o samome postupku prijave ispita državne mature i studijskih programa, molimo pročitajte brošuru “Državna matura 2009./2010. i prijave za upis na studijske programe”.

Pristupnici koji su položili ispite u ljetnome roku ne moraju ih ponovo polagati, ali mogu prijaviti one ispite koje visoko učilište na koje se prijavljuju zahtijeva, a nisu ih položili u ljetnome roku.