Prijava u sustav i slanje dokumentacije

Primijećeno je da se neki redovni učenici, suprotno uputama u brošuri, registriraju, umjesto da se prijavljuju u sustav s korisničkim podacima koje su dobili u školi, što im onemogućuje daljnji rad u sustavu NISpVU. Još jednom molimo sve učenike, ali i ostale kandidate, da prije prijave u sustav dobro pročitaju brošuru “Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe“ gdje je opisano kako se pojedine kategorije kandidata prijavljuju u sustav. Ukoliko učenik ima poteškoća pri prijavi sa svojim korisničkim podacima, ne treba se registrirati, već se obratiti ispitnome koordinatoru koji će prijaviti poteškoću CARNetovom helpdesku.

Također, još jednom podsjećamo da se ove godine postupak slanja dokumentacije kandidata promijenio, što je isto tako opisano u gore navedenoj brošuri. Kandidati koji prijavljuju ispite državne mature potrebnu dokumentaciju šalju Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, dok kandidati koji prijavljuju samo studijske programe dokumentaciju šalju Središnjemu prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Sve navedeno je detaljno opisano u brošuri pa molimo kandidate da je prouče prije slanja dokumentacije.