Sve kandidate koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije školske godine 2012./2013. i osobe koje su završile ili završavaju srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature u ljetnomu roku 2012./2013. i smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida …), upućujemo na dokument za učenike s “Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature”) objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Rok za dostavljanje obavijesti je 10. siječnja 2013. godine. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele postaviti zahtjev preporučujemo da pripreme odgovarajuću
dokumentaciju kao što je:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Dokumentaciju će biti potrebno dostaviti do 3. veljače 2013. godine.