Podsjećamo sve pristupnike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok 2016. da ispite mogu prijaviti do 2. veljače 2016. u 12:00 sati.


Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 18. srpnja 2016.

Odjel za organizaciju i provođenje ispita