NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: NCVVO) ove je godine uveo e-ocjenjivanje ispita državne mature. Informacijsko-računalni odjel NCVVO-a u suradnji s kolegama s FER-a započeo je s razvojem svih procedura i custom made aplikacije za provedbu e-ocjenjivanja još krajem 2019. godine. Testna verzija aplikacije prvi je put primijenjena u školskoj godini 2019./2020. na manjemu broju ispitnih materijala u jesenskome roku ispita državne mature iz Informatike. Nakon uspješnoga testiranja uočeno je da su potrebna manja unapređenja koja su tijekom godine implementirana te je u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome roku državne mature e-ocjenjivanje provedeno na većemu broju ispita iz Informatike (približno 2500), a zatim i u jesenskome roku na ispitima iz Matematike, Fizike, Kemije i Informatike. Dojmovi ocjenjivača koji su se koristili aplikacijom su izvrsni i svi s nestrpljenjem čekaju potpuni prelazak na e-ocjenjivanje. Smatraju da je takav način ocjenjivanja daleko jednostavniji i brži te potpuno eliminira mogućnost tehničkih pogrešaka, što u konačnici utječe na povećanje kvalitete ocjenjivanja. U planu je u školskoj godini 2021./2022. provesti e-ocjenjivanje na većini ispita državne mature, tj. na svim ispitima za koje će se e-ocjenjivanjem povećati razina kvalitete i sigurnosti ocjenjivanja. Administrativni i logistički troškovi takvoga načina ocjenjivanja višestruko su manji u odnosu na tradicionalan način ocjenjivanja, što ima za posljedicu višemilijunske uštede financijskih sredstava.