ICCS je komparativni istraživački program Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Osmišljen je kako bi se u različitim zemljama istražili načini na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima.

Glavno ispitivanje, školska godina 2015./2016.

U tijeku je kontaktiranje osnovnih škola izabranih za uzorak glavnog ispitivanja koje će se provesti u travnju 2016. godine. Za više informacija o međunarodnom kontekstu provedbe ovog istraživanja, pogledajte brošuru za zemlje sudionice, brošuru za hrvatske osnovne škole, pregled istraživanja ili web stranicu:  http://iccs.iea.nl
Zahvaljujemo svim ravnateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima koji će se ove školske  godine uključiti u ICCS 2016!

Probno ispitivanje, školska godina 2014./2015. 

Probno ispitivanje ICCS 2016 provedeno je u 40 osnovnih škola s područja cijele Hrvatske u razdoblju od 25. do 29. svibnja 2015. godine. Uzorak škola činila je populacija učenika uključenih u Eksperimentalni program Građanskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovne škole te dodatno učenici iz još 10 osnovnih škola koje ovaj program nisu uvele kao zaseban predmet, nego su Građanski odgoji i obrazovanje ostvarivale međupredmetno i interdisciplinarno. Sve škole uključene u probno ispitivanje su javne škole, a odabrani uzorak činili su učenici osmih razreda iz ukupno 113 razrednih odjela (oko 2000 učenika).
Zahvaljujemo svim ravnateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima koji su se uključili u ovaj projekt!