IEA (Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća – the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) objavio je početak trogodišnjeg mandata dr. Thierryja Rochera kao predsjednika organizacije. Dr. Rocher je jednoglasno izabran na Glavnoj skupštini IEA, održanoj u listopadu 2018. godine u Astani, Kazahstan. Dr. Rocher se pridružuje IEA-i u uzbudljivom trenutku: organizacija je nedavno proslavila svoju 60. obljetnicu, u tijeku je vodeći projekt organizacije – TIMSS 2019. Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) s prvim ciklusom e-ocjenjivanja, dok će se rezultati Međunarodnog istraživanja računalne i informacijske pismenosti (ICILS – International Computer and Information Literacy Study) iz ciklusa za 2018. godinu objaviti u studenom.

Komentirajući svoje imenovanje Dr. Rocher je rekao: “Počašćen sam što su me kolege iz Glavne skupštine izabrali za predsjednika IEA-e, i sa uzbuđenjem stupam na dužnost. Tijekom mojeg mandata kao predsjednika, odlučan sam povećati vidljivost IEA-e i usredotočiti se na kombiniranje našeg postojećeg stručnog iskustva i izvrsnosti s novim idejama. Velika snaga IEA studija objašnjava se time što se iste  temelje na područjima obrazovanja, koja su usko povezana s kurikulumima zemalja i raspravama o obrazovanju. Istraživanja su metodološki vrlo robusna, što rezultira pouzdanim, usporedivim pokazateljima i dugoročnim trendovima. Političari, istraživači i stručnjaci priznaju kvalitetu IEA studija. Kontinuirana uloga IEA je jasna: razvijanje stručnosti i novih područja istraživanja o temama, koje proizlaze iz različitih disciplina. Po mom mišljenju, IEA bi trebala biti na čelu inovacija u istraživanju obrazovanja. Kao predsjednik, potrudit ću se odgovorno i održivo promicati organizaciju.”

Izvršni direktor IEA, dr. Dirk Hastedt komentirao je: “Sa zadovoljstvom  pozdravljam dr. Rochera kao novog predsjednika IEA-e. On je vodeći stručnjak u svom području i donosi sa sobom bogato iskustvo. Radujem se suradnji s Thierryjem na proširenju IEA-ine misije istraživanja obrazovanja radi poboljšanja učenja.”

Iako je mandat dr. Rochera kao predsjednika službeno započeo 1. siječnja 2019. godine, 16. siječnja 2019. godine će se obilježiti njegov prvi posjet tajništvu IEA u Amsterdamu, Nizozemska.

***

Međunarodno  udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA – the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) je nezavisno, međunarodno udruženje nacionalnih istraživačkih institucija i vladinih istraživačkih agencija. IEA provodi opsežne komparativne studije obrazovnih postignuća i drugih aspekata obrazovanja, s ciljem stjecanja temeljitog razumijevanja učinaka politika i praksi unutar i između sustava obrazovanja.

IEA studije mjere učenička postignuća u matematici i prirodoslovlju (TIMSS Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – Trends in International Mathematics and Science Study), čitanju (PIRLS Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti – Progress in International Reading Literacy Study), građanskom odgoju i obrazovanju (ICCS Međunarodno istraživanje građanskog odgoja i obrazovanja – International Civic and Citizenship Education Study) i računalnoj i informacijskoj pismenosti (ICILS Međunarodno istraživanje računalne i informacijake pismenosti – International Computer and Information Literacy Study). IEA je jedini vanjski pružatelj znanja za Europsku komisiju, koji također pruža usluge istraživanja i ekspertize za partnerske organizacije, uključujući Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD i Svjetsku banku. UNESCO priznaje istraživanja IEA kao solidnu osnovu potkrijepljenu čvrstim dokazima za istraživače, nastavnike i političare, zainteresirane za praćenje napretka u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Dr. Thierry Rocher je voditelj Ureda za ocjenjivanje učenika DEPP (Uprava za statistiku) pri Ministarstvu obrazovanja, Francuska. Bio je predstavnik Francuske na Glavnoj skupštini IEA od 2011. do 2018. godine i član Stalnog odbora od 2014. do 2017. godine. U razdoblju od od 2016. do 2018. godine predsjedao je Udruženjem za procjenjivanje obrazovanju u Europi (AEA- Accociation for Educational Assessment – Europe), a od 2017. godine predstavlja Francusku  u Upravnom odboru Programa za ocijenjivanje učenika-stranaca PISA ( PISA Programme for International Student Assessment).

Predsjednik IEA-e se bira na mandat od tri godine, koji se može obnoviti. Stalni odbor organizacije djeluje kao izborno povjerenstvo, koje predlaže kandidate Glavnoj skupštini. Na Glavnoj skupštini IEA, koja se održala u Astani, Kazahstan, u listopadu 2018. godine, članovi su jednoglasno izabrali dr. Rochera na period od 2019. do 2021. godine.

O međunarodnim istraživanjima u obrazovanju više pročitajte pod sljedećom poveznicom.