Pravo pristupanja ispitu imaju učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su u propisanome roku prijavili studijske programe i u školi potpisali potvrdu o pristupanju ispitu te ostali pristupnici koji su obvezu plaćanja troškova polaganja ispita podmirili u roku (redovni učenici ne plaćaju troškove polaganja ispita).
 
Mjesto pisanja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4, Zagreb
 
Vrijeme održavanja ispita: 20.6.2013. prema sljedećem rasporedu:
I.   grupa  u 9.00 sati
II.  grupa  u 13.00 sati
III. grupa  u 16.00 sati
 
Pristupnici ne mogu birati skupinu niti tražiti promjenu skupine, a obavijest u kojoj skupini pišu bit će vidljiva u rasporedu na njihovim stranicama na poveznici Moj raspored.
 
Trajanje ispita: 60 minuta
 
Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom
 
Svi pristupnici dužni su na ispit doći najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita i sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i pribor za pisanje.
 
Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.