Ispit iz Informatike koji se piše u izbornom dijelu državne mature bit će na jednoj razini koja odgovara programu opće gimnazije (a ne kako je do sada bilo: Informatika OJK i Informatika PMG).

U skladu s tim izrađen je i ispitni katalog koji je objavljen na našim stranicama (link Ispitni katalozi za državnu maturu).

Učenici koji su prijavljivali Informatiku prema starom prijedlogu ne moraju ponovo ispunjavati prijavnicu.