Ispitni katalog za poznavanje hrvatskoga kao inoga jezika temeljni je dokument Ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika na razini B2 inojezičnih dolaznih studenata.

Taj se ispit polaže prije upisa na hrvatska sveučilišta, a najkasnije nakon završetka prve godine studiranja na sveučilištima u Hrvatskoj kao uvjet za nastavak studija. Katalogom se određuje što se od pristupnika na ispitu očekuje, on sadrži potrebne podatke i objašnjenja o obliku i sadržaju ispita, dakle što će se i kako ispitivati. U nastavku teksta ispit će se predstavljati i kraticom INI B2.

Katalog Hrvatski jezik INI B2