NCVVO Plavi Logo

Ljetni rok državne mature započeo je 1. lipnja 2021. pisanjem ispita iz materinskih jezika nacionalnih manjina. Pisanje ispita trajalo je čak pet tjedana radi poštivanja epidemioloških mjera, a završilo je 30. lipnja pisanjem ispita iz Logike i Glazbene umjetnosti.

Ispitima u ljetnome roku pristupilo je ukupno 29 532 pristupnika. Od toga je 25 861 (88 %) učenika završnih razreda srednje škole.

Najveći broj pristupnika polagao je ispite iz Hrvatskoga i Engleskoga jezika na višoj razini te iz Matematike na osnovnoj razini. U izbornome dijelu najčešće su birani ispiti iz Fizike, Biologije, Politike i gospodarstva, Kemije, Psihologije, Informatike i Likovne umjetnosti.

Ove godine državnu maturu zbog pada barem jednoga obveznog ispita nije položilo 360 (3,2 %) gimnazijalaca. Taj je postotak manji u odnosu na nekoliko prethodnih godina.

Prema postotnoj riješenosti ove su godine u odnosu na prošlu godinu bolje napisani ispiti iz Matematike na objema razinama, Fizike i Kemije, dok su rezultati u ispitu iz Hrvatskoga jezika lošiji. To prvenstveno proizlazi iz činjenice da je veliki broj pristupnika (N = 3825) dobio nula bodova iz esejskoga zadatka zbog nedovoljnoga broja riječi i ostavljenoga praznog lista.

Međutim, ove je godine 118 ispita 100 % točno riješeno te je troje pristupnika 100 % riješilo dva ispita. Nadalje, ispiti iz Kemije i Informatike su 100 % riješeni, što nije slučaj svake godine, osobito s ispitom iz Kemije.

U konačnici je državnu maturu uspješno položilo 96,8 % gimnazijalaca, čime su završili srednjoškolsko obrazovanje i nastavljaju svoj put prema sustavu tercijarnoga obrazovanja. Gotovo 70 % učenika strukovnih škola koji su pristupili ispitima državne mature stekli su uvjete za nastavak obrazovanja na visokom učilištima.