Ispitni katalozi u kojima je došlo do promjena u odnosu na prošlogodišnje (i imaju oznaku NOVO):

– Engleski jezik (nova ljestvica za bodovanje sastavka)
– Biologija
(produljeno vrijeme trajanja ispita sa 120 na 135 minuta)
– Psihologija (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 80 na 100 minuta)
– Likovna umjetnost (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 90 na 105 minuta)
– Vjeronoauk (dodano nekoliko obrazovnih ishoda i ažuriran popis literature)
– Mađarski (materinski) jezik (novi popis literature)
– Kemija (pročišćeni obrazovni ishodi…)
– Povijest (dodano nekoliko obrazovnih ishoda)
– Geografija (dodana četiri obrazovna ishoda)
– Hrvatski jezik – posebni slučajevi u vrjednovanju eseja:  Prema kriteriju ograničenja broja riječi, ne će se vrjednovati samo oni školski eseji koji imaju nedovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10% od donje granice broja riječi)
Latinski jezik – osnovna razina (produljeno vrijeme trajanja ispita s 80 na 100 minuta i dopunjen vokabular)
– Latinski jezik – viša razina (produljeno vrijeme trajanja ispita s 90 na 120 minuta; promijenjena struktura ispita – od dvaju tekstova jedan je nepoznat, a drugi je iz popisa odabranih ulomaka koji su dodani u katalog; dopunjen vokabular)
– Talijanski jezik (ljestvica za ocjenjivanje sastavka i trajanje ispita)
– Francuski jezik (bodovanje ispita čitanja i trajanje ispita)

OBVEZNI PREDMETI:
Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika
Ispitni katalog iz Matematike
Ispitni katalog iz Engleskoga jezika
Dodatak ispitnome katalogu za Engleski jezik (osnovna razina)
Dodatak ispitnome katalogu za Engleski jezik (viša razina)
Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika
Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
Ispitni katalog iz Francuskoga jezika
Ispitni katalog iz Španjolskoga jezika
Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
– Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (viša razina)
Ispitni katalog iz Grčkoga jezika

OPISIVAČI – Hrvatski jezik (esej) [NOVO]
Ante Kovačić, U registraturi (selo-grad)
Prosperov Novak–Šimić, Opomena
Charles Baudelaire: Albatros
Goriotove kćeri – viša razina

B i C opisivači

IZBORNI PREDMETI:
Ispitni katalog iz Biologije
Ispitni katalog iz Fizike
Ispitni katalog iz Kemije
Ispitni katalog iz Povijesti
Ispitni katalog iz Geografije
Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
Ispitni katalog iz Filozofije
Ispitni katalog iz Logike
Ispitni katalog iz Sociologije
Ispitni katalog iz Psihologije
Ispitni katalog iz Informatike
Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti
Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
Ispitni katalog iz Etike
Ispitni katalog iz Vjeronauka

MATERINSKI JEZICI NACIONALNIH MANJINA:
Ispitni katalog iz Srpskoga jezika
Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
Ispitni katalog iz Mađarskoga jezika
Ispitni katalog iz Češkoga jezika

 

Ispitni katalozi za državnu maturu 2010./2011. na mađarskome jeziku