Svi ispitni katalozi lektorirani su prema Hrvatskome pravopisu, Babić-Finka-Moguš, Školska knjiga, Zagreb, 1996., 4. izdanje jer je lektura završena prije 10. srpnja 2013. godine.

OBVEZNI PREDMETI
Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika
Ispitni katalog iz Engleskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika
Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Francuskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Španjolskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (viša razina)
Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
Ispitni katalog iz Grčkoga jezika
Ispitni katalog iz Matematike

IZBORNI PREDMETI
Ispitni katalog iz Biologije
Ispitni katalog iz Etike
Ispitni katalog iz Filozofije
Ispitni katalog iz Fizike
Ispitni katalog iz Geografije NOVO!
Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti NOVO!
Ispitni katalog iz Informatike NOVO!
Ispitni katalog iz Kemije
Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
Ispitni katalog iz Logike
Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
Ispitni katalog iz Povijesti
Ispitni katalog iz Psihologije
Ispitni katalog iz Sociologije
Ispitni katalog iz Vjeronauka

MATERINSKI JEZICI NACIONALNIH MANJINA
Ispitni katalog iz Češkog jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Mađarskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Srpskoga jezika NOVO!
Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika