Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja slijepim učenicima koji će pristupiti ispitima probne državne mature osigurao je i dostavio Ispitni katalog za Hrvatski jezik i ogledne primjerke ispita na brajici. Prilagodbu materijala obavili su djelatnici Odjela za izradbu, prilagodbu i posudbu udžbenika i didaktičkoga materijala na brajici i uvećanomu tisku Centra za odgoj i obrazovanje „V. Bek“. Na isti način obavit će se prilagodba ispitnih kataloga ostalih obveznih predmeta te predmeta koje su učenici izabrali, a tijekom 2009. godine bit će prilagođeni svi ispitni katalozi i pripadajući ogledni primjerci ispita.