Rezultati sadržajne analize nacionalnih ispita iz Matematike s primjerima zadataka

Gugić, Ivana; Halusek, Vlado; Herceg, Ljerka; Komadina, Snježana; Martinec, Zvjezdana; Muraja, Jasmina; Nikolaus, Vesko. 2020.

(Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja

Spajić-Vrkaš, Vedrana; Elezović, Ines; Rukavina, Izvor; Pažur, Monika; Vahtar, Dorijan; Čehulić, Mateja. 2015

Nacionalni ispiti u II. razredima gimnazijskih programa provedeni 21. veljače 2007. godine

Bazdan, Vanda; Grgić (Ćurković), Natalija; Habus- Korbar, Anja; Horvatić, Sanja; Tretinjak, Ira. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (monografija).

PISA 2006: Prirodoslovne kompetencije za život

Braš Roth, Michelle; Gregurović, Margareta; Markočić Dekanić, Ana; Markuš, Marina.  Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2008.

PISA 2006: Prirodoslovne kompetencije za život. Prvi hrvatski rezultati – Sažeti pregled

Braš Roth, Michelle; Gregurović, Margareta; Markočić Dekanić, Ana; Markuš, Marina. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2008.

PISA 2009: Čitalačke kompetencije za život

Braš Roth, Michelle; Markočić Dekanić, Ana; Markuš, Marina; Gregurović, Margareta. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2010.

Kvalitativna analiza ispita vanjskog vrednovanja obrazovanih postignuća učenika osmih razreda provedenih 2008. godine : hrvatski jezik i povijest: stručno izvješće

Fulgosi, Sanja; Gjeri, Natalija; Žitnik; Zoran. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. (priručnik).

Kvalitativna analiza ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika osmih razreda provedenih 2008. godine: geografija i integracija nastavnih sadržaja geografije i povijesti

Vranković, Biljana; Vuk, Ružica; Šiljković, Željka. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011 (priručnik).

Priručnik za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja; Pribela Hodap, Sonja; Malnar, Ana; Kljenak, Tatjana; Zagrajski Malek, Snježana; Horvatić, Sanja; Antulić, Sandra. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012 (priručnik).

PISA 2012: Matematičke kompetencije za život

Braš Roth, Michelle; Markočić Dekanić, Ana; Markuš, Sandrić, Marina; Gregurović, Margareta. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2013.

Handbook for the SelfEvaluation of Early Childhood and Preschool Education Institutions

Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja; Pribela Hodap, Sonja; Malnar, Ana; Kljenak, Tatjana; Zagrajski Malek, Snježana; Horvatić, Sanja; Antulić, Sandra. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2013 (priručnik).

PISA 2012: Sposobnost rješavanja problema

Braš Roth, Michelle; Markočić Dekanić, Ana; Gregurović, Margareta. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2014.

PISA 2012: Financijska pismenost

Braš Roth, Michelle; Gregurović, Margareta; Markočić Dekanić, Ana; Ružić, Danica. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2014.

TALIS 2013: Glas učitelja i ravnatelja za bolje ishode poučavanja

Braš Roth, Michelle; Markočić Dekanić, Ana; Ružić, Danica. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2014.

ICILS 2013: Priprema za život u digitalnom dobu

Braš Roth, Michelle; Markočić Dekanić, Ana; Ružić, Danica. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2014.

Geografija na državnoj maturi (2010.- 2012.) – analize i preporuke

Vuk, Ružica; Vranković, Biljana; Orešić, Danijel. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2015 (monografija).

Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike

Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja

Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije

Ristić Dedić, Z., Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije

Ristić Dedić, Z., Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.