Upute za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama u osnovnim školama

Anić Kuhar, Kristina; Blaži, Draženka; Butorac, Željka; Cvijanović, Katarina; Horvatić, Sanja; Kovačić, Mara; Kudek Mirošević, Jasna; Ljubić, Maja; Matok, Dragica; Pribanić, Ljubica; Špoljarec, Mirjana. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (priručnik)

Upute za provođenje državne mature za pristupnike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Horvatić, Sanja. Zagreb: Nacinalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (priručnik)

PISA – OECD-ov Program za međunarodnu procjenu učenika

Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2007 (prijevod s
engleskog; objavljeno u dogovoru s OECD-om)

OECD. Primjeri zadataka iz procjene PISA 2000: Čitalačka, matematička i prirodoslovna pismenost

Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2007 (prevoditeljica: Ana Markočić Dekanić)

Razvoj i strategija nacionalnih ispita

Fulgosi S., Gjeri N. (ur.). (2009). Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

OECD. Što čini školske sustave učinkovitima? Pogled na školske sustave kroz prizmu PISA istraživanja

Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2010 (prevoditeljica: Ana Markočić Dekanić)

OECD. Definiranje i odabir ključnih kompetencija: Sažetak

Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar. Zagreb, 2010 (prevoditeljica: Ana Markočić Dekanić)