Priručnik za samovrednovanje srednjih škola // Priručnik za samovrednovanje srednjih škola

Muraja, Jasmina; , Vranković, Biljana; Staničić, Stjepan; Pasarić, Božidar; Surić-Fareb, Eni; Hitrec, Suzana; Reberšak (Drvodelić), Maja; Franko, Đudita. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2010. str. 33-38.

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – empirijska provjera modela // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene

Antulić, Sandra. Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o., 2012. Str. 11-33.

Implementation of the European Research Project ESLC in Primary Schools in the Republic of Croatia // Early Foreign Language Learning and Teaching: Perspective and Experience

Buljan Culej, Jasminka. Zagreb : Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, 2014. Str. 38-54.

Prioritetna područja unapređenja rada škola // Samovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra

Muraja, Jasmina; Vranković, Biljana; Drvodelić, Maja. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 27-34.

Suradnici mreže podrške samovrednovanju škola – uloga, zadatci i edukacije // Samovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra

Vizek Vidović, Vlasta; Žižak, Antonija; Vranković, Biljana. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 69-80.

O projektu “Samovrednovanje srednjih škola” // Samovrednovanje srednjih škola – pogled na kvaliteteu obrazovanja iznutra

Vranković, Biljana. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 19-25.

Prikaz odabranih prioritetnih područja unapređenja rada škola // Samovrednovanje srednjih škola- pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra

Vranković, Biljana; Antulić, Sandra; Matoic, Irena; Svalina, Kristina. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 37-58.

Suradnja školskih timova za kvalitetu i suradnika mreže podrške samovrednovanju škola // Samovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra

Vranković, Biljana; Bodin Petrov, Bojana. Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 81-97.