Investigation of Preliminary Student Test Performance Data Using the ANOM Statistical Tool ans Mixed Model Analysis // Journal of Computing ans Information Technology- CIT

Habus-Korbar, Anja; Lužar-Stiffler, Vesna; Bazdan, Vanda. 16 (2008) , 4; 287- 294 (članak, znanstveni)

Školski razvojni plan: mjerljivi pokazatelj kvalitete rada škole // Pedagogija i društvo znanja

Vranković, Biljana; Drvodelić (Reberšak), Maja. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 411-422 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Vanjskim vrednovanjem do kvalitetnijeg sustava predškolskog odgoja // Rana intervencija u djetinjstvu : Hrvatska danas

Horvatić, Sanja; Jemeršić, Ružica; Lisak, Natalija. Zagreb: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2009. 43-44 (poster,sažetak,znanstveni)

Povezanost kompetencija i tolerancije učitelja u odnosu na ponašanje učenika u redovnoj školi

Stančić, Zrinjka; Horvatić, Sanja; Nikolić, Branko. Amsterdam, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni)

Improvement of School Quality Through Key Objectives // Recent Advances in Education and Educational Technology

Vranković, Biljana; Drvodelić (Reberšak), Maja; Muraja, Jasmina. Genova, 2009. 98-105 predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Obrazovanje kao čimbenik kvalitete života djece i mladih s teškoćama // Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Dragojević, Davorka; Lisak, Natalija; Horvatić, Sanja. Tuzla : OFF-SET, 2010. 323-332 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Od segregacije do integracije – Na putu prema inkluziji // 11th Days of Mate Demarin: EXPECTATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS IN THEORY AND PRACTICE OF EARLY AND PRIMARY EDUCATION

Dragojević, Davorka; Horvatić, Sanja; Lisak, Natalija. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 91-102 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Vanjsko vrednovanje i razvoj inkluzivnih škola // Special education and rehabilitation – science and/or practice

Horvatić, Sanja; Dragojević, Davorka; Stančić, Zrinjka. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2010. 102-103 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). Najbolji poster

Inkluzija i postignuća učenika // Uključivanje i podrška u zajednici

Horvatić, Sanja; Šenjug, Vedrana; Lisak, Natalija. Zagreb: Školska knjiga, 2010. 111-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Praćenje i vrednovanje postignuća – korak na putu prema kvalitetnijem odgoju i obrazovanju djece koja trebaju podršku // Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Horvatić, Sanja; Dragojević, Davorka; Šenjug, Vedrana. Tuzla: Udruženej za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2010. 295-305 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Neki aspekti percipirane kompetencije za ulogu učitelja u inkluzivnoj školi // Škola, odgoj i učenje za budućnost

Stančić, Zrinjka; Horvatić, Sanja; Nikolić, Branko. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 91-102 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). Certificate of participation

ESLC in Croatia: Relation between Years of Learning the Foreign Language and the CEFR Level Achieved // Proceedings, 2013, “Language Testing in Europe: Time for a New Framework?”

Buljan Culej, Jasminka. Antwerpen : University of Antwerpen, 2013. 41-46 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Odnosi uspjeha i strukture pristupnika državne mature iz geografije 2010. godine i upisanih studenata 2010. godine na studijske programe na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu // Zbornik radova 3. kongresa geografa Bosne i Hercegovine

Vuk, Ružica; Vranković, Biljana; Žitnik, Zoran. Sarajevo : geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2014. 225-255 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)