Sukladno Kalendaru polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2010./2011. i kalendaru objavljenome u brošuri “Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe“, 11. srpnja započinju prijave za jesenski ispitni rok državne mature koje će trajati do 20. srpnja 2011. godine.

Studijski programi moći će se prijavljivati od 15. srpnja do 17. rujna 2011. dok će konačna rang-lista za upise na studijske programe biti objavljena 18. rujna 2011. godine. Napominjemo da će se u jesenskome upisnom roku moći prijavljivati samo studijski programi na kojima je ostalo upisnih mjesta nakon ljetnoga roka.

Podsjećamo kandidate koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili u inozemstvu, a do sada nisu prijavljivali ispite državne mature te im osobni podatci i ocjene nisu verificirani, da je rok slanja dokumentacije potrebne za prijavu ispita državne mature u jesenskome roku 11. srpnja 2011. Ukoliko navedeni kandidati ne žele polagati ispite državne mature već samo prijaviti studijske programe, potrebna dokumentacija mora biti poslana do 7. rujna 2011. Dokumentacija koja je navedena na str. 23. do 28. brošure, šalje se Središnjemu prijavnom uredu, isključivo preporučenom poštom, na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

Do istoga datuma, dakle, 11. srpnja 2011. godine potrebno je poslati dokumentaciju za prilagodbu ispitne tehnologije. Više o tome može se pročitati ovdje.