Prijave ispita u jesenskome roku:
– Trajanje prijava:  17. – 26.7. 2013.
– Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr
Napomena: ovogodišnji učenici ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.
 
Provedba ispita državne mature:
– od 23.8. 2013. do 10.9.2013.
 
Pisanje ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije:
– obavijest i upute o načinu ostvarivanja prava na pisanje ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije objavljene su 24.6.2013. na ovoj stranici 
– za dodatna objašnjena pristupnici se mogu javiti putem e-maila: prilagodba.dm@ncvvo.hr 
 
Mjesto pisanja ispita državne mature:
– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.
– Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu, u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
– Mjesto pisanja nije moguće mijenjati.
 
Odjave ispita:
– Rok: 2.8.2013. (uključujući taj dan)
– Pristupnici se javljaju Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr

Obrazac odjave ispita

Promjene ispita, naknadne prijave:
– Rok: 2.8.2013. (prema Pravilniku rok bi trebao biti 23.7., ali u to vrijeme još traju prijave pa je rok produžen do 2.8.).
– Pristupnici se javljaju Centru putem e-maila: naknadna.prijava@ncvvo.hr.
– Za naknadnu prijavu potrebno je poštom, na adresu Centra, dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiv razlog opravdanosti naknadne prijave.
 
Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:
– Rok: 2.8.2013.
– Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
– Osim zaduženja pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke (nije moguće s tim brojem uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj).
– Uplate nakon 2.8. nećemo biti u mogućnosti prihvatiti zbog kratkoće rokova za pripremu ispitnih materijala.
 
Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i nisu do sada prijavljivali ispite državne mature:
– dužni su Centru dostaviti dokumentaciju: svjedodžbe svih razreda srednje škole, završnu svjedodžbu, domovnicu.
– Dokumenti moraju biti ovjerene preslike, jer se ne vraćaju kandidatima.
– Rok za dostavu dokumentacije: 20.7.2013.
 
Za dodatne informacije i pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su, na stranici Postani-student, dostupne brošure s detaljnim informacijama, a  pitanja mogu postavljati i
– telefonom na broj Info centra: 01 4501 899
– e-mailom na adresu: ncvvo@ncvvo.hr (za pitanja u vezi s državnom maturom za koje nisu navedene e-mail adrese u ovoj obavijesti).