Prijave ispita u jesenskome roku:
– Trajanje prijava: 17. – 25.7. 2014.
– Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr
Napomena: ovogodišnji učenici ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Svi ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4., 10000 Zagreb, s naznakom “prijavnica DM”.

Provedba ispita državne mature:
– od 27.8. 2014. do 12.9.2014.


Pisanje ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije:

– obavijest i upute o načinu ostvarivanja prava na pisanje ispita uz prilagodbu ispitne
tehnologije objavljene su 24.6.2014. na stranici www.postani-student.hr i
www.ncvvo.hr
– za dodatna objašnjena pristupnici se mogu javiti putem e-maila:
prilagodba.dm@ncvvo.hr

Mjesto pisanja ispita državne mature:
– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda
srednjih  škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

Svi ostali pristupnici ispite pišu u Zagrebu.
– Adresa ispitnoga mjesta pristupnicima će biti vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicomMoj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.
– Mjesto pisanja nije moguće mijenjati.

Odjave ispita:
– Rok: 4.8.2014. (uključujući taj dan)
– Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem
e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr

– Obrazac odjave ispita

Naknadne prijava:
Rok: 4.8.2014.
 (uključujući taj dan)
Pristupnici se javljaju Centru putem e-maila na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.
Za naknadnu prijavu potrebno je poštom, na adresu Centra, dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiv razlog opravdanosti naknadne prijave i popunjeni obrazac za naknadnu prijavu.

– Obrazac za naknadnu prijavu ispita

Promjene ispita,
– Rok: 4.8.2014.
– Za naknadnu promjenu ispita potrebno je poslati popunjen obrazac za
promjenu ispita putem e-maila na adresu naknadna.prijava@ncvvo.hr.

– Obrazac za promjenu ispita

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

– Rok: 4.8.2014. (uključujući i taj dan)
Uplate koje će biti izvršene nakon 4.8. nećemo biti u mogućnosti prihvatiti
– Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama,
na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
– Osim zaduženja pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na
uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke (nije moguće s tim brojem uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj).
– Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom.
– Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana zbog pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

Napomene:
– pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita i ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju. Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita
– pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate
– pristupnici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku. Učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Kandidati koji se prvi puta registriraju u sustav i nisu do sada prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:
– svjedodžbe svih razreda srednje škole, završnu svjedodžbu
– domovnicu i
– prijavnicu ispita državne mature.
– Dokumenti moraju biti ovjerene preslike, jer se ne vraćaju kandidatima.
– Rok za dostavu dokumentacije: 25.7.2014.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su, na stranici Postani-student, dostupne brošure s detaljnim informacijama, a pitanja mogu postavljati i
– telefonom na broj Info centra: 01 4501 899
– e-mailom na adresu: ncvvo@ncvvo.hr (za pitanja u vezi državne mature za koje nisu
navedene e-mail adrese u ovoj obavijesti).

Kalendar polaganja ispita državne mature u jesenskom roku 2013./2014.