Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom). U Hrvatskoj su podržani i zakonom utvrđeni termini „osoba s invaliditetom” i „dijete s teškoćama u razvoju“.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine s ciljem postizanja punoga i jednakoga uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu, a ove je godine moto obilježavanja: Izgradnja boljega: prema svijetu nakon COVID-a 19 koji uključuje osobe s invaliditetom, pristupačan je i održiv.

Brojke UN-a govore da više od milijardu ljudi u svijetu ima neki oblik invaliditeta, a više od 100 milijuna osoba s invaliditetom su djeca. Prema podatcima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo  u našoj zemlji živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Prema podatcima Školskoga e-rudnika Ministarstva znanosti i obrazovanja u ovoj školskoj godini imamo 27 331 učenika s teškoćama u razvoju od ukupno 468 739 učenika, što predstavlja udio
od 5,83 %.

Učenika s teškoćama u razvoju koji ove godine završavaju srednjoškolsko obrazovanje jest 690.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Na prvoj državnoj maturi 2009./2010. ispitima je pristupilo 113 učenika s teškoćama ili pristupnika s invaliditetom, a 2019./2020. 801 pristupnik. U Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (dalje u tekstu: Centar) ponosni smo na sve pristupnike s teškoćama, na prilagodbe ispitne tehnologije koje im omogućujemo te na veći broj uspješnih studenata s invaliditetom i onih koji su svoje studijske programe već uspješno završili.

Viziju i smjer prema kojima Centar nastavlja svoj rad jasno potvrđuje izjava ravnateljice Ivane Katavić: „Temeljno načelo polaganja ispita državne mature jest načelo jednakosti za sve pristupnike. Svjesni smo da je kvaliteta života osoba s invaliditetom zbog pandemije izazvane korona virusom dodatno narušena. Stoga će Centar uložiti dodatne napore u pružanju podrške učenicima s invaliditetom kako bi se osnažili za polaganje ispita državne mature te upisali na željene fakultete. Tijekom cijele kalendarske godine, a posebno za vrijeme pripremnoga razdoblja do polaganja ispita Centar će, sukladno Deklaraciji Hrvatskoga sabora o pravima osoba s invaliditetom, promovirati ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom kako u  obrazovnome, tako i drugim oblicima društvenoga života. Svoj rad temeljit će na informiranju društva i kontinuiranoj edukaciji osoba koje aktivno sudjeluju u podršci polaganja ispita državne mature pristupnika s invaliditetom.“