Međunarodni dan svjesnosti logo

Danas je Međunarodni dan svjesnosti o razvojnome jezičnom poremećaju. U Hrvatskoj se obilježava od prošle godine, a ovogodišnja kampanja provodi se pod nazivom „Vidi me” jer oko 7 % djece s teškoćom usvajanja jezika vrlo često ostane neprepoznato.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uvažava tu teškoću i ostale razvojne teškoće učenika i maturanata koje utječu na njihova akademska postignuća te u suradnji s logopedima grafički i jezično prilagođava sve ispitne materijale njihovim potrebama. Također, pridružuje se stručnjacima koji upozoravaju na potrebu ranoga prepoznavanja simptoma ovoga poremećaja te na potrebu osiguravanja uvjeta za ranu dijagnostiku i logopedsku terapiju kao nužnoga i najboljega pristupa u interesu djeteta/učenika.