Međunarodni dan tolerancije

Deklaracija o načelima tolerancije UNESCO-a iz 1995. godine definira toleranciju ne samo kao moralnu dužnost, već kao i pravnu i političku obvezu pojedinca, društvene skupine i države. Također, tolerancija je definirana i kao instrument koji je prihvaćen prije više od 50 godina te se naglašava potreba za stvaranjem zakonskih okvira koji bi trebali jamčiti jednakost postupanja prema pojedincima i izjednačavanje mogućnosti društvenih skupina i pojedinih osoba u društvu u svim životnim aspektima poput zdravlja, obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i dr.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Međunarodni dan tolerancije, koji se od 1996. godine obilježava 16. studenoga, ove godine obilježava intenzivirajući aktivnosti za izjednačavanje mogućnosti u obrazovanju. Stoga su osnovana sljedeća tri povjerenstva koja će pratiti i unapređivati osiguravanje jednakih mogućnosti u svim oblicima vanjskoga vrednovanja koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja:

  1. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i rodno osjetljivo obrazovanje
  2. Povjerenstvo za potporu inkluzivnomu obrazovanju učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom
  3. Povjerenstvo za nacionalne manjine i pravo na jednakovrijedno obrazovanje.

Želja nam je da ovaj dan 2021. godine obilježimo s prvim analizama dosadašnjih postignuća i novim pokazateljima našega stava i djelovanja s ciljem priznavanja univerzalnih ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih.