Tomislav Grbavac, bivši maturant Športske gimnazije Zagreb, pripremajući se za državnu maturu, došao je na ideju koja mu je pomogla i za koju je smatrao da bi bila korisna i ostalim maturantima Republike Hrvatske.

Razvio je mobilnu aplikaciju Državna Matura za ponavljanje gradiva iz Hrvatskoga jezika.

Aplikacija sadrži ispite svih do sad provedenih državnih matura iz Hrvatskog jezika preuzetih sa mrežne stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i u suradnji sa Centrom. Koristeći podatke (zadatke) iz ispita državne mature objavljenim na mrežnim stranicama Centra, a uz prethodnu suglasnost Nacionalnog centra, izradio je aplikaciju nalik kvizu koja odmah ispravlja odabrani odgovor te obavještava je li odabrani odgovor ispravan ili neispravan.

U suradnji sa stručnim timom iz NCVVO-a mobilna aplikacija za uvježbavanje i provjeru znanja iz Hrvatskoga jezika je provjerena i odobrena za daljnje korištenje. Kada se otvori aplikacija mogu se izabrati opcije – provedeni ispiti, svi zadaci ili kreiraj ispit.

Aplikacija je namijenjena maturantima u svrhu lakše, bolje i efikasnije pripreme za ispit iz više i niže razine Hrvatskog jezika. Srednjoškolcima se olakšava učenje i ponavljanje gradiva sadržanog u ispitima državnih matura, a uskoro će sadržavati i ispite iz drugih obveznih i izbornih predmeta.

Aplikacija je izrađena u suradnji s NCVVO-om.

Aplikaciju preuzmite ovdje:
Android
iPhone (iOS)