Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 2. ožujka 2021. godine održao je online predstavljanje rezultata nacionalnoga ispita iz Geografije koji je proveden u školskoj godini 2019./2020. u osmim razredima osnovnih škola. Glavno ispitivanje provedeno je 24. siječnja 2020. godine u 141 osnovnoj školi Republike Hrvatske na uzorku od 5509 učenika.

Ciljevi predstavljanja rezultata bili su prepoznati ulogu nacionalnih ispita u hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu, dobiti jasniji uvid u nacionalne rezultate i postignuća učenika prema konceptima i ostalim sastavnicama geografske pismenosti nužnih za stjecanje osnovnih geografskih znanja i vještina učenika osmih razreda te se upoznati sa stavovima učenika i učitelja Geografije o nastavnome predmetu Geografija.

Na predstavljanju rezultata prisustvovali su ravnatelji i učitelji Geografije škola čiji su učenici sudjelovali u ovome ispitivanju te osobe koje su pridonijele uspješnoj provedi nacionalnoga ispita iz Geografije (od izrade do ocjenjivanja ispita). Također, predstavljanje rezultata pratili su i djelatnici Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te više savjetnice za Geografiju iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Predstavljanje je pratilo oko 130 osoba.

Na početku webinara svim prisutnima obratila se ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić, prof., a rezultate su predstavile voditeljice projekta  dr. sc. Biljana Vranković i Ira Tretinjak, univ. spec. psih., članica stručne radne skupine doc. dr. sc. Ružica Vuk i koordinator statističke obrade podataka Matija Batur, mag. paed.