Vizija Centra

Vodeća smo nacionalna i regionalna te međunarodno prepoznata institucija koja

  • objektivnim i transparentnim vanjskim vrednovanjem ishoda učenja,
  • razvojem  i primjenom sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova,
  • licenciranjem i certificiranjem ključnih dionika odgojno-obrazovnoga sustava,
  • provedbom međunarodnih istraživanja u obrazovanju,
  • educiranjem dionika o kvaliteti obrazovanja na svim razinama sustava,
  • znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja,
  • osiguravanjem samoodrživosti i jačanjem partnerstva s drugim ustanovama

kontinuirano promiče i razvija kvalitetu odgojno-obrazovnoga sustava te potiče njegove pozitivne promjene.