Vrijednosti Centra

Temeljne vrijednosti su za nas ishodište funkcioniranja i postojanja. Vrijednosti u koje duboko vjerujemo i koje su sastavni dio našega djelovanja su:

  • autonomnost i odgovornost
  • profesionalnost
  • objektivnost
  • suradnja

Autonomnost i odgovornost

Centar je neovisna institucija koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu. Savjesno obavljamo sve poslove u skladu s etičkim kodeksom, propisima i zakonima te preuzimamo odgovornost za kvalitetu svojega rada.

Profesionalnost

Pridržavamo se visokih profesionalnih standarda u radu pri čemu se vodimo načelima etičnosti i stručnosti. Kontinuirano se profesionalno i osobno razvijamo prateći trendove u području edukacijskih mjerenja i razmjenjujući iskustva sa srodnim međunarodnim institucijama.

Objektivnost

U svakodnevnome radu vodimo se načelom objektivnosti poštujući pravila struke i visoke profesionalne standarde. Provedbom različitih oblika vanjskoga vrednovanja nastojimo osigurati preduvjete za kvalitetu cjelokupnoga odgojno-obrazovnoga sustava.

Suradnja

Promičemo otvorenu komunikaciju, uvažavamo različitost mišljenja i potičemo odnos uzajamnoga povjerenja i poštovanja među djelatnicima. Postižemo svoje ciljeve u suradnji s ostalim dionicima odgojno-obrazovnoga sustava i međunarodnim institucijama.