Državna matura – Edukacija

Obavijest za ispitne koordinatore u četverogodišnjim i petogodišnjim srednjim školama

Pozivamo ispitne koordinatore četverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola da se odazovu edukaciji s temom “Priprema za provedbu ispita državne mature 2016./2017.” koju provodi Centar.
Edukacije će se održati u vremenu od 16. do 25. svibnja 2017. u Metkoviću, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Predviđeno trajanje edukacije je 4 sata.
Na edukacijama mogu biti prisutne odlukom imenovane osobe koje zamjenjuju ispitnoga koordinatora.

Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2016./2017. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

2. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2016./2017. za učenike koji ispitima pristupaju uz prilagodbu ispitne tehnologije – Sanja Horvatić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama obvezno sudjeluju na edukaciji.
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

– Raspored održavanja skupova