Kandidati koji su prijavili ispite državne mature, a u sustav nisu unijeli ocjene, vise ih ne mogu samostalno unositi.

Ocjene će unositi Centar na temelju zaprimljenih svjedodžbi, a kandidati iste mogu provjeriti na svojim stranicama. Sve eventualne primjedbe ili pitanja mogu poslati putem e-maila na adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Ova obavijest ne odnosi se na redovne učenike četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja