Još jednom napominjemo da se naknada za troškove polaganja ispita može platiti odjednom za sve ispite ili u više navrata s time da se uplata za ispite obračunava prema kronološkome redoslijedu polaganja, sukladno Kalendaru polaganja ispita državne mature (primjerice, kako je polaganje ispita iz Matematike prvo prema rasporedu, ako kandidat uplati 135 kuna, a prijavio je Matematiku, smatrat će se da je uplaćen trošak polaganja toga ispita. I tako redom.).Upozoravamo kandidate da, ukoliko prijavljenim ispitima ne pristupe, a nisu ih odjavili, uplaćeni troškovi polaganja ispita neće biti vraćeni (ispiti za kandidate su već tiskani i dostavljeni, organizirana dežurstva te je trošak već nastao). Stoga, ukoliko ne namjeravate pristupite nekome od narednih ispita potrebno ih je prvo odjaviti kako bi se svaka sljedeća uplata obračunavala za ispite koje želite polagati. U suprotnome, smatrat će se da ste uplatili naknadu troškova za navedene ispite te isti neće biti vraćeni. Zbog logike funkcionalnosti sustava, isto se odnosi i na ispite koji su već održani (Hrvatski jezik, strani jezici i sl.). Zbog svega navedenoga, još jednom molimo kandidate da se pridržavaju navedenih pravila kako ne bi imali nepotrebnih troškova.