Test provjere znanja dijelova gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije bitnih za studij, koji zajednički provode Medicinski fakultet  i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, održat će se11. lipnja 2011. godine u 9.00 sati u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3.
                                                                                      
Svi kandidati dužni su doći 40 minuta prije početka ispita i prilikom ulaska u ispitnu prostoriju predočiti osobnu iskaznicu. Na ispit nije dozvoljeno kasniti.
Obvezan pribor: džepno računalo s osnovnim računskim operacijama (može se rabiti i znanstveni kalkulator koji je dozvoljen  na ispitima državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije) te kemijska olovka crne ili plave boje.