U rasporedu za pisanje ispita dodatnih provjera za studij prava i socijalnoga rada Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljene su i dvorane u koje ste raspoređeni za pisanje ispita koji će se održati 14. lipnja 2012. u 9.00 sati za studij prava i u 12.00 sati za studij socijalnoga rada.

Molimo da na ispit ne zaboravite ponijeti osobnu iskaznicu (ili putovnicu ili vozačku dozvolu) i pribor za pisanje (kemijska olovka plave ili crne boje).