Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 8. kolovoza 2022. godine na radno mjesto:

  1. voditelj Sektora za istraživanje i vrednovanje izabrana je Tihana Šimunić, prof.
  2. voditelj Službe za međunarodno vrednovanje obrazovanja izabrana je Ana Markočić Dekanić, prof.
  3. voditelj Odjela za izdavaštvo izabrana je dr. sc. Biljana Vranković
  4. voditelj Odjela za svjedodžbe i kvalifikacije izabrana je Kolumbina Korpar, dipl. polit.
  5. voditelj Odjela za predmetne koordinatore izabrana je Ira Tretinjak, univ. spec. educ. psych.
  6. voditelj Odjela za organizaciju državne mature izabran je Matija Batur, mag. paed.
  7. voditelj Odjela za nacionalne ispite izabrana je Draženka Kovačević, prof.
  8. voditelj Odjela za istraživanje izabrana je dr. sc. Natalija Ćurković
  9. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove izabrana je Ivana Totić, dipl. iur.
  10. stručni suradnik u Odjelu za administrativne poslove izabrana je Tina Horvat, prof.