Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 19. rujna 2022. godine na radno mjesto:

 1. voditelj Službe pravnih i računovodstvenih poslova nije izabran niti jedan kandidat
 2. viši stručni savjetnik – specijalist (grafički dizajner) u Odjelu za izdavaštvo nije izabran niti jedan kandidat
 3. viši stručni savjetnik – specijalist (predmetni koordinator za biologiju i kemiju) u Odjelu za predmetne koordinatore izabrana je Lidija Preglej
 4. viši stručni savjetnik – specijalist ( predmetni koordinator za hrvatski jezik) u Odjelu za nacionalne ispite nije izabran niti jedan kandidat
 5. viši stručni savjetnik – specijalist (predmetni koordinator za engleski i njemački jezik) u Odjelu za nacionalne ispite izabrana je Ivana Cota
 6. viši stručni savjetnik – specijalist (koordinator za edukacijsko-rehabilitacijsko područje) u Odjelu za nacionalne ispite izabrana je Tamara Herceg Babić
 7. viši stručni savjetnik – specijalist (koordinator za razrednu nastavu) u Odjelu za nacionalne ispite nije izabran niti jedan kandidat
 8. viši stručni savjetnik (lektor hrvatskoga jezika) u Odjelu za izdavaštvo nije izabran niti jedan kandidat
 9. viši stručni savjetnik u Odjelu za računovodstvene poslove nije izabran niti jedan kandidat
 10. stručni suradnik u Odjelu za svjedodžbe i kvalifikacije izabrana je Jana Hrvoj Zajec
 11. stručni suradnik u Odjelu za računovodstvene poslove izabran je Mario Cota
 12. stručni suradnik u Odjelu za predmetne koordinatore izabrana je Barbara Moštak