Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 15. studenoga 2022. godine na radno mjesto:

  1. viši stručni savjetnik – specijalist u Odjelu za pravne poslove, Služba pravnih i računovodstvenih poslova, Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova nije izabran niti jedan kandidat
  2. viši stručni savjetnik – specijalist u Odjelu za računovodstvene poslove, Služba pravnih i računovodstvenih poslova, Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova izabran je Branimir Milardović
  3. viši stručni savjetnik – specijalist (predmetni koordinator za hrvatski jezik) u Odjelu za predmetne koordinatore, Služba za provedbu i organizaciju državne mature, Sektor za istraživanje i vrednovanje izabrana je Slavica Đaković
  4. viši stručni savjetnik – specijalist (koordinator za razrednu nastavu) u Odjelu za nacionalne ispite, Služba za istraživanje i razvoj, Sektor za istraživanje i vrednovanje nije odabran niti jedan kandidat