Na temelju Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 19. prosinca 2022. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik – specijalist (koordinator za hrvatski jezik) u Odjelu za nacionalne ispite, Služba za istraživanje i razvoj, Sektor za istraživanje i vrednovanje izabrana je Ivana Dubovečak.