Na temelju Javnoga natječaja za zasnivanje radnoga odnosa na neodređeno puno radno vrijeme u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljenog 19. siječnja 2023. godine na radno mjesto:

  1. voditelj Službe za provedbu i organizaciju državne mature u Sektoru za istraživanje i vrednovanje izabrana je Ira Tretinjak
  2. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove, Službi pravnih i računovodstvenih poslova, Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova izabrana je Tina Marfan
  3. viši stručni savjetnik u Odjelu za računovodstvene poslove, Službi pravnih i računovodstvenih poslova, Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova izabran je Oliver Curić.