Učenici četvrtih razreda srednjih škola koji žele odjaviti ispite državne mature koje su prijavili za polaganje u ljetnome roku 2011./2012. moraju se javiti svojemu ispitnomu koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnji postupak odjave.

 

Svi ostali kandidati ispite mogu odjaviti na način da putem e-maila na adresu:odjava@ncvvo.hr pošalju sljedeće podatke:

– Ime i prezime:

– OIB:

– Datum rođenja:

– Mjesto rođenja:

– TAN:

– Broj mobilnog uređaja koji je upisan u sustav:

– Nazive ispita koje želite odjaviti: