NCVVO Sivi Logo

Poštovane ravnateljice i ravnatelji,

nakon dviju prethodnih godina uspješne provedbe nacionalnih ispita na uzorku učenika 81 škole u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donesena je odluka da će se u školskoj godini 2023./2024. nacionalni ispiti za učenike četvrtoga razreda provesti na cijeloj populaciji, odnosno da će u njima sudjelovati sve škole.

Od početka uvođenja nacionalnih ispita u školskoj godini 2021./2022. svjedočimo sve većemu interesu ravnatelja i učitelja, ali i roditelja za rezultate nacionalnih ispita. Ravnatelji i učitelji mnogih škola iskazali su želju da se osim ispita na kraju osmoga razreda provede sveobuhvatno ispitivanje stečenih znanja na završetku razredne nastave. Školama koje su dosad sudjelovale u provedbi ispita u četvrtome razredu ocijenile su da su im dobiveni rezultati vrlo korisni u procesima unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnoga procesa.

Usporedbom rezultata nacionalnih ispita s nacionalnim prosjekom u tri ispitivana predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i Priroda i društvo) svaki će učenik i roditelj moći vidjeti s kojim kompetencijama učenik ulazi u peti razred. Razredni učitelj ili aktiv razrednih učitelja te ravnatelj škole moći će donositi odluke utemeljene na podatcima. Odluke će biti usmjerene na potrebne promjene i poboljšanja u poučavanju pojedinog nastavnog predmeta.

Nacionalnim se ispitima žele objektivno sagledati učenička postignuća i trajno stečena znanja  koja su rezultat rada na redovitoj nastavi i posebnim oblicima nastave (dopunska i dodatna). Dakle, nije se potrebno dodatno pripremati za nacionalne ispite jer su pripreme suprotne ciljevima nacionalnih ispita.

Dosadašnja uspješna provedba nacionalnih ispita za učenike osmoga razreda jamstvo je da će provedba ispita za učenike četvrtoga razreda također biti jednako uspješna te u skladu s kalendarom i vremenikom provedbe koji dostavljamo u prilogu.

Kao i dosada, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja stoji Vam na raspolaganju tijekom pripreme i provedbe nacionalnih ispita.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Vinko Filipović, prof.