Prijava ispita državne mature završava u petak, 1. veljače 2013. u 23.59 sati.

Rok za dostavu dokumentacije potrebne za prijavu ispita državne mature Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (za kandidate koji su prijavili ispite i imaju obvezu slanja dokumentacije) te potpisanih prijavnica za ispite državne mature završava 15. veljače 2013.