Na temelju čl. 16 st. 1. Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 127 od 16.11. 2010.) ispite državne mature u zimskome roku polažu učenici gimnazijskih programa kojima je državna matura uvjet za završetak školovanja, a nisu je položili u prethodna dva roka.
Učenici koji su u školskoj godini 2009./2010. do 31. kolovoza 2010. godine završili četvrti razred gimnazije s uspjehom, a nisu položili sve ispite obveznoga dijela, ukoliko žele prijaviti polaganje ispita u zimskome roku, dužni su se javiti ispitnome koordinatoru svoje škole najkasnije do 30. studenoga 2010. te popuniti i potpisati prijavnicu.
Prijave ispita za zimski rok nisu omogućene putem stranice www.postani-student.hr .
U zimskome roku mogu se polagati samo ispiti obveznoga dijela državne mature.
Polaganje ispita državne mature održat će se prema kalendaru, a raspored polaganja po ispitnim mjestima Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavit će 3. prosinca 2010.