Sutra u 18.00 sati u sustavu NISpVU bit će obrisane prijave ispita svima koji su imali obvezu plaćanja naknade troškova polaganja ispita državne mature u jesenskome roku, a nisu to učinili.

Svi takvi ispiti smatraju se odjavljenima.