NCVVO Plavi Logo

Poštovani pristupnici,

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja proveo je anketno ispitivanje nastavnika Hrvatskoga jezika u srednjim školama koji predaju završnim razredima četverogodišnjih i petogodišnjih programa.

Cilj prikupljanja podataka bio je što kvalitetnija priprema i provedba ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020, kao i činjenica da se školski esej piše 16. svibnja 2020. godine.

Na temelju rezultata koji kažu kako dvije trećine nastavnike neće uspjeti obraditi djelo Kiklop, Ranka Marinkovića, Centar je predložio Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjenu u ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini 2019./2020. za Hrvatski jezik, na način da se iz predloženog popisa izostavi djelo Kiklop, Ranka Marinkovića.

Temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, 4. veljače 2020. godine za izmjenu lektirnih djela, Centar je na svojim stranicama objavio izmjene u Ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini 2019./2020

Srdačno vas pozdravljamo i želimo puno uspjeha u polaganju ispita državne mature.