Drugome dijelu ispita iz Hrvatskoga jezika ne mogu pristupiti učenici /kandidati koji nisu pisali prvi dio ispita, neovisno radi li se o opravdanome ili neopravdanome izostanku.
U vezi s pitanjima o dozvoljenome broju riječi u školskome eseju dajemo sljedeću obavijest:
Prihvaća se odstupanje od donjega propisanoga broja riječi u eseju do 10%.
To znači da je najmanji dopušteni broj riječi na osnovnoj razini 315 (očekivani je broj riječi od 350 do 500);
na višoj razini 360 riječi (očekivani je broj riječi od 400 do 600).
Prekoračenje gornje granice broja riječi prihvaća se i takav se školski esej vrjednuje prema redovnome postupku.
Školski esej mora se pisati pisanim slovima, uredno i čitko, crnom ili plavom kemijskom olovkom.
Vrjednuje se samo školski esej napisan u list za školski esej!
List za koncept rabi se kao pomoćni list i on se neće vrjednovati.