Ispite državne mature u ljetnome roku školske godine 2018./2019. možete prijaviti do 15. veljače u 12 sati.

Sve važne datume, rokove i upute možete pročitati u Priručnicima objavljenim na mrežnoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja prema kategorijama pristupnika.

– Priručnici