Prema čl. 19. st. 1. Pravilnika o polaganju državne mature, dana 8. svibnja 2012., istekao je rok za odjavu ispita državne mature.