Tijekom provedbe ispita državne mature, nakon pisanja ispita, Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-mail adrese pristižu različite vrste žalbi, prigovora, molbi učenika u vezi s ispitnim pitanjima, neprepisivanjem odgovora u list za odgovore, nepravilnim označavanjem točnih odgovora na listovima za odgovore te žalbe na nepravilnosti u provedbi ispita. Žalbe pristigle e-mailom ne mogu se razmatrati iz sljedećih razloga:
Pravilnikom o polaganju državne mature (čl. 43) propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na:
– prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature
– ocjenu.
 
Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj obje vrste prigovora podnose pisanim putem školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga Centru.
Svi ostali pristupnici pisane prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature šalju poštom na adresu Centra, a prigovore na ocjenu upisivat će u sustav na poveznici Moji prigovori.
 
Prigovori se (na gore opisani način) dostavljaju u sljedećim rokovima:
– za prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita (nepravilnosti u ispitnoj prostoriji i slično) u roku 48 sati od pisanja ispita;
– za prigovore na ocjenu u roku 48 sati od objave rezultata, odnosno od 9. do 11. srpnja 2013.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju molbe jer nisu prepisali odgovore u list za odgovore:
Ispit koji ste pisali zatvoren je u sigurnosne omotnice s vašim barkodom i pohranjen zajedno sa svim ispitima pristupnika koji su pisali taj ispit.
Omotnice se ne smiju otvarati do trenutka ocjenjivanja ispita kada će ocjenjivački tim prema pravilima za ocjenjivanje toga ispita jednako tretirati sve ispite i posebne situacije. Nakon objave rezultata ispita bit će svima omogućeno uložiti prigovor.
 
Odgovor pristupnicima koji putem e-maila šalju žalbe na ispitna pitanja iz Hrvatskoga jezika:
Zadatci zatvorenoga tipa u drugome dijelu ispita prošli su višestruke stručne recenzije. Nacionalni Centar će uvijek sve nedoumice rješavati u korist pristupnika i u dobroj vjeri, uz napomenu da se sve takve situacije rješavaju tek kada se ocijene ispiti svih pristupnika i utvrdi se eventualna manjkavost zadatka.
Do tada nema mogućnosti pojedinačnog postupanja s ispitnim materijalima te vas molimo za strpljenje do objave rezultata.