Podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima

Učenici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama.

Svi ostali pristupnici potvrde o položenim ispitima mogu preuzeti 24. rujna od 9.00 do 20.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Petračićeva 4.
Sve nepodignute svjedodžbe pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka, svakoga radnoga dana u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument moraju nas o tome obavijestiti e-mailom na adresu info.centar@ncvvo.hr u kojem će navesti ime i prezime osobe koja će dokument preuzeti te nam prilikom preuzimanja predočiti osobnu iskaznicu.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba, ukoliko nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavom putem pošte (plaćanje pouzećem) putem e-maila na adresu: info.centar@ncvvo.hr
U zamolbi moraju navesti svoje osobne podatke te adresu na koju se dokumenti šalju. Zamolbe s nepotpunim podatcima neće se razmatrati.

Obrazac zamolbe